6063 T5 T6 Ống nhôm ép đùn
 1. Trang chủ
 2. >Sản phẩm
 3. > Nhà cung cấp ống nhôm chất lượng
 4. > 6063 T5 T6 Ống nhôm ép đùn

6063 T5 T6 Ống nhôm ép đùn

6063 Ống nhôm tự hào có độ mịn bề mặt tuyệt vời, chống ăn mòn và có thể xử lý nhiệt, anod hóa và hàn. Nó là sự lựa chọn lý tưởng cho các cấu hình rỗng và các ứng dụng kiến trúc. Sự tiếp xúc

Hướng dẫn thu mua cổ phiếu Chalco

 • Tất cả các sản phẩm dự trữ: sau khi đơn đặt hàng được xác nhận, việc thông quan và vận chuyển có thể được hoàn thành trong vòng một tuần.
 • Là nhà sản xuất chính, sản xuất một cửa quy mô lớn cung cấp ống nhôm có cùng chất lượng, nhưng với giá thấp hơn 10% so với giá thị trường.
 • Là một thương hiệu có uy tín, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt làm giảm mọi lo ngại về chất lượng sản phẩm.

Là một trong những nhà sản xuất nhôm nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, Chalco có hàng trăm khuôn mẫu hiện có. Nếu bạn cần mua với số lượng lớn, bạn có thể ưu tiên kết hợp các khuôn hiện có để giảm chi phí mở khuôn và giảm thiểu chi phí xử lý của bạn.

Đặc điểm của 1100 tấm nhôm

6063 T5 T6 cổ phiếu ống nhôm

Đặc điểm kỹ thuật (in) OD (trong) Tường (trong) Tâm trạng Chiều dài (ft)
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 236 X 0, 039 0.236 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 276 X 0, 039 0.276 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 315 X 0, 039 0.315 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 315 X 0, 047 0.315 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 315 x 0, 059 0.315 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 315 X 0, 079 0.315 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 354 X 0, 039 0.354 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 394 x 0, 039 0.394 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 394 X 0, 047 0.394 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 394 X 0, 059 0.394 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 394 X 0, 079 0.394 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn0.4330.039 0.433 0.039 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 433 X 0, 047 0.433 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 433 X 0, 059 0.433 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 472 X 0, 039 0.472 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 472 X 0, 059 0.472 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 472 X 0, 079 0.472 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 472 X 0, 098 0.472 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 472 X 0, 118 0.472 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 512 X 0, 051 0.512 0.051 T5 8.2
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 512 x 0, 079 0.512 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 551 X 0, 039 0.551 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 551 X 0, 047 0.551 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 551 X 0, 059 0.551 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 551 X 0, 079 0.551 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 551 X 0, 098 0.551 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 551 X 0, 118 0.551 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 591 x 0, 039 0.591 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 591 X 0, 047 0.591 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 591 X 0, 059 0.591 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 591 X 0, 079 0.591 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 591 X 0, 098 0.591 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 591 X 0, 118 0.591 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 63 X 0, 039 0.630 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 63 x 0, 047 0.630 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 63 X 0, 059 0.630 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 63 X 0, 079 0.630 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 63 X 0, 118 0.630 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 63 X 0, 157 0.630 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 709 x 0, 039 0.709 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 709 X 0, 047 0.709 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 709 X 0, 059 0.709 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 709 X 0, 079 0.709 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 709 x 0, 118 0.709 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 709 x 0, 157 0.709 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 709 x 0, 197 0.709 0.197 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 748 X 0, 039 0.748 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 748 X 0, 047 0.748 0.047 T5 13.12
6063-T5Ống tròn ép đùn 0, 748 X 0, 059 0.748 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 748 X 0, 079 0.748 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 748 X 0, 118 0.748 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 748 x 0, 157 0.748 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 787 x 0, 039 0.787 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 787 x 0, 047 0.787 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 787 X 0, 059 0.787 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 787 x 0, 079 0.787 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 787 x 0, 098 0.787 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 787 x 0, 118 0.787 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 787 x 0, 157 0.787 0.157 T5 13.12
6063-H112 Ống tròn ép đùn 0, 787 x 0, 278 0.787 0.278 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 866 X 0, 039 0.866 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 866 X 0, 047 0.866 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 866 X 0, 059 0.866 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 866 X 0, 079 0.866 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 866 X 0, 118 0.866 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 866 X 0, 157 0.866 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 945 X 0, 039 0.945 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 945 X 0, 079 0.945 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 945 X 0, 118 0.945 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 945 X 0, 157 0.945 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 984 X 0, 039 0.984 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 984 X 0, 047 0.984 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 984 x 0, 059 0.984 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 984 X 0, 079 0.984 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 984 X 0, 098 0.984 0.098 T5 13.12
6063-T5Ống tròn ép đùn 0, 984 X 0, 118 0.984 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 0, 984 X 0, 157 0.984 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.024 X 0.039 1.024 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.024 X 0.079 1.024 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.024 X 0.098 1.024 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.024 X 0.118 1.024 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.024 X 0.157 1.024 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.063 X 0.079 1.063 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.063 X 0.118 1.063 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.063 X 0.157 1.063 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.102 X 0.039 1.102 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.102 X 0.059 1.102 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.102 X 0.079 1.102 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.102 X 0.118 1.102 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.102 X 0.157 1.102 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.181 X 0.039 1.181 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.181 X 0.059 1.181 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.181 X 0.079 1.181 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.181 X 0.098 1.181 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.181 X 0.118 1.181 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.181 x 0.157 1.181 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1, 26 X 0, 039 1.260 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1, 26 X 0, 059 1.260 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1, 26 x 0, 079 1.260 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1, 26 X 0, 098 1.260 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1, 26 X 0, 118 1.260 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1, 26 X 0, 157 1.260 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.339 X 0.039 1.339 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.339 x 0.059 1.339 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.339 X 0.079 1.339 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.339 X 0.098 1.339 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.339 x 0.118 1.339 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.339 X 0.157 1.339 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.378 X 0.039 1.378 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.378 X 0.059 1.378 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.378 X 0.079 1.378 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.378 X 0.098 1.378 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.378 x 0.118 1.378 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.378 X 0.157 1.378 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.417 X 0.039 1.417 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.417 X 0.059 1.417 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.417 x 0.079 1.417 0.079 T5 13.12
6063-T5Ống tròn ép đùn 1.417 X 0.118 1.417 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.417 x 0.157 1.417 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.496 X 0.039 1.496 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.496 X 0.059 1.496 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.496 X 0.079 1.496 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.496 x 0.118 1.496 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.496 X 0.13 1.496 0.130 T5 6.56
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.496 x 0.157 1.496 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.496 X 0.197 1.496 0.197 T5 9.84
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.535 X 0.039 1.535 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.575 X 0.039 1.575 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.575 X 0.059 1.575 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.575 X 0.079 1.575 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.575 X 0.098 1.575 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.575 x 0.118 1.575 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn1.5750.157 1.575 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn1.6540.079 1.654 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.654 X 0.098 1.654 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.654 X 0.118 1.654 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.654 X 0.157 1.654 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.772 X 0.039 1.772 0.039 T5 13.12
6063-T5Ống tròn ép đùn 1.772 X 0.059 1.772 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.772 X 0.079 1.772 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.772 X 0.118 1.772 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.772 x 0.157 1.772 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1, 89 X 0, 079 1.890 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1, 89 x 0, 118 1.890 0.118 T5 13.12
6063-T5 Extruded Round Tube 1.89 X 0.157 1.890 0.157 T5 13.12
6063-T5 Extruded Round Tube 1.89 X 0.157 1.890 0.157 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.969 x 0.039 1.969 0.039 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.969 X 0.059 1.969 0.059 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.969 x 0.079 1.969 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.969 x 0.098 1.969 0.098 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.969 X 0.118 1.969 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 1.969 x 0.157 1.969 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.047 X 0.079 2.047 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.047 X 0.118 2.047 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.165 X 0.079 2.165 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.165 x 0.118 2.165 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.244 X 0.118 2.244 0.118 T5 13.12
6063-T5Ống tròn ép đùn 2.244 X 0.157 2.244 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.362 X 0.079 2.362 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.362 x 0.118 2.362 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.362 x 0.157 2.362 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.559 X 0.118 2.559 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.756 X 0.047 2.756 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn X 2.7560.079 2.756 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.756 X 0.118 2.756 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.756 X 0.157 2.756 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.835 X 0.079 2.835 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.953 x 0.079 2.953 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.953 X 0.118 2.953 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.992 x 0.079 2.992 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.992 x 0.118 2.992 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 2.992 x 0.157 2.992 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3, 15 X 0, 047 3.150 0.047 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3, 15 X 0, 079 3.150 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3, 15 X 0, 118 3.150 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.15 x 0.157 3.150 0.157 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.346 X 0.118 3.346 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.346 x 0.197 3.346 0.197 T5 19.68
6063-T5Ống tròn ép đùn 3.504 X .157 3.504 0.157 T5 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 3.504 X 0.157 3.504 0.157 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.504 X 0.197 3.504 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.543 x 0.079 3.543 0.079 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.543 X 0.118 3.543 0.118 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.543 x 0.157 3.543 0.157 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.543 X 0.197 3.543 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3, 74 X 0, 197 3.740 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.937 x 0.079 3.937 0.079 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.937 X 0.118 3.937 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.937 X 0.157 3.937 0.157 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 3.937 x 0.197 3.937 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.016 X 0.118 4.016 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.016 x 0.157 4.016 0.157 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.016 X 0.197 4.016 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.134 X 0.197 4.134 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.252 X 0.118 4.252 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.252 X 0.157 4.252 0.157 T5 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 4.252 X 0.157 4.252 0.157 T5 19.68
6063-T5Ống tròn ép đùn 4.252 X 0.197 4.252 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.252 x 0.315 4.252 0.315 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.331 X 0.118 4.331 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.331 x 0.157 4.331 0.157 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.331 X 0.177 4.331 0.177 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.331 x 0.197 4.331 0.197 T5 19.68
6063-T5Ống tròn ép đùn 4.488 X 0.197 4.488 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.528 x 0.197 4.528 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.724 X 0.118 4.724 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.724 x 0.157 4.724 0.157 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.724 X 0.197 4.724 0.197 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 4.724 X 0.787 4.724 0.787 T6 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.921 x 0.118 4.921 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 4.921 x 0.197 4.921 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.118 X 0.118 5.118 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.118 X 0.197 5.118 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.118 X 0.276 5.118 0.276 T5 19.68
6063-T5Ống tròn ép đùn 5.236 X 0.157 5.236 0.157 T5 19.68
6063-T5Ống tròn ép đùn 5.236 X 0.197 5.236 0.197 T5 19.68
6063-T5Ống tròn ép đùn 5.236 X 0.236 5.236 0.236 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn5.3150.197 5.315 0.197 T5 19.68
6063-T5Ống tròn ép đùn 5.315 X 0.295 5.315 0.295 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.512 x 0.118 5.512 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.512 x 0.197 5.512 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.512 x 0.276 5.512 0.276 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 5.709 x 0.787 5.709 0.787 T6 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.748 x 0.118 5.748 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.906 X 0.118 5.906 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.906 x 0.197 5.906 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 5.906 X 0.276 5.906 0.276 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 6.142 X 0.118 6.142 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 6.299 X 0.118 6.299 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 6.299 x 0.197 6.299 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 6.299 x 0.276 6.299 0.276 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 6.299 X 0.394 6.299 0.394 T6 26.24
6063-T6 Ống tròn ép đùn 6.299 X 0.591 6.299 0.591 T6 22.96
6063-T5Ống tròn ép đùn 6.614 X 0.197 6.614 0.197 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 6.614 X 0.256 6.614 0.256 T6 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 6.693 X 0.118 6.693 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 6.693 X 0.197 6.693 0.197 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 6.772 X 0.276 6.772 0.276 T6 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 6.772 X 0.276 6.772 0.276 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 7.0 X 0.071 7.000 0.071 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 7.087 x 0.118 7.087 0.118 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 7.087 x 0.197 7.087 0.197 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 7.087 x 1.181 7.087 1.181 T6 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 7.283 x 0.157 7.283 0.157 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 7.2830 X .394 7.283 0.394 T6 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 7, 48 X 0, 197 7.480 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 7.559 x 0.236 7.559 0.236 T5 13.12
6063-T5 Ống tròn ép đùn 7.874 x 0.197 7.874 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 7.874 x 0.315 7.874 0.315 T5 39.36
6063-T5 Ống tròn ép đùn 8.268 x 0.197 8.268 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 8.386 X 0.236 8.386 0.236 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 8.654 x 0.322 8.654 0.322 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn8.6540.322 8.654 0.322 T6 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 8.661 x 0.197 8.661 0.197 T6 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 8.661 x 0.197 8.661 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 8.661 x 0.236 8.661 0.236 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 9.055 X 0.197 9.055 0.197 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 9.055 x 0.354 9.055 0.354 T5 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 9.055 x 0.394 9.055 0.394 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 9.055 X 0.394 9.055 0.394 T6 9.84
6063-T5 Ống tròn ép đùn 9.449 x 0.197 9.449 0.197 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 9.449 x 0.787 9.449 0.787 T6 19.352
6063-T6 Ống tròn ép đùn 9.843 x 0.197 9.843 0.197 T6 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 9.843 x 0.197 9.843 0.197 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 9.843 X 0.394 9.843 0.394 T6 26.24
6063-T5 Ống tròn ép đùn 10.354 X 0.236 10.354 0.236 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn10.7480.358 10.748 0.358 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 11.811 x 0.236 11.811 0.236 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 12.047 x 0.315 12.047 0.315 T6 19.68
6063-H112Ống tròn ép đùn 12.047 x 0.315 12.047 0.315 T5 13.12
6063-T6 Ống tròn ép đùn 12.205 x 0.236 12.205 0.236 T6 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 12.205 X 0.236 12.205 0.236 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 12.323 x 0.236 12.323 0.236 T5 13.12
6063-H112 Ống tròn ép đùn 12.677 x 0.315 12.677 0.315 T5 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 12.717 x 0.315 12.717 0.315 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn12.7170.315 12.717 0.315 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn13.0710.236 13.071 0.236 T5 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 13.717 x 0.264 13.717 0.264 T5 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 14.803 x 0.236 14.803 0.236 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 14.803 X 0.315 14.803 0.315 T5 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 14.803 x 0.315 14.803 0.315 T5 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 15.354 x 0.315 15.354 0.315 T5 16.4
6063-T5 Ống tròn ép đùn 15.984 X 0.315 15.984 0.315 T5 16.4
6063-T5 Ống tròn ép đùn X 200.315 20.000 0.315 T5 19.68
6063-T5 Ống tròn ép đùn 20, 236 X 0, 315 20.236 0.315 T5 19.68
6063-H112 Ống tròn ép đùn 20, 709 X 0, 315 20.709 0.315 T5 23.288
6063-H112 Ống tròn ép đùn 22.441 x 0.315 22.441 0.315 T5 19.68
6063-T6 Ống tròn ép đùn 23.622 x 0.315 23.622 0.315 T6 20.3032
6063-T6 Ống tròn ép đùn 7.087 x 0.394 7.087 0.394 T6 22.96

Không thể tìm thấy kích thước bạn cần? xin vui lòngbáo giá nhanh

Giới thiệu về ống nhôm 6063

Chiều dài Có thể được cắt theo kích thước do khách hàng chỉ định.
Giá Giá xuất xưởng
MOQ

Một mảnh

Thời gian giao hàng Một tuần
Chuẩn ASME B31.1-31.9, CE, EN 573.3, EN 755.2, EN 755.8, ISO 8573, ISO 9001, lớp phủ cao cấp, TUV, ASTM B221
Phương pháp sản xuất CẤU TRÚC ÉP ĐÙN

Hiệu suất của ống nhôm 6063

 • Độ bền kéo: 83.000 PSI
 • Sức mạnh năng suất: 73.000 PSI
 • Độ giãn dài:11%Báo giá nhanh

6063 Nhôm ống Các sản phẩm phổ biến khác

6063 ống nhôm Câu hỏi thường gặp

6063 Bao bì và vận chuyển ống nhôm

 • Sử dụng vật liệu đóng gói thích hợp như đệm xốp, pallet gỗ hoặc màng nhựa để bảo vệ các thanh nhôm khỏi va đập và độ ẩm.
 • Thực hiện theo các hướng dẫn xếp chồng và lưu trữ thích hợp để đảm bảo rằng các thanh nhôm không phải chịu áp lực hoặc biến dạng quá mức.
 • Kiểm soát môi trường vận chuyển để tránh điều kiện nhiệt độ và độ ẩm khắc nghiệt.
 • Sử dụng các công ty hậu cần chuyên nghiệp hoặc dịch vụ vận chuyển có kinh nghiệm trong việc xử lý và vận chuyển các sản phẩm kim loại nhạy cảm.
 • Thường xuyên kiểm tra các sản phẩm để đảm bảo không có hư hỏng hoặc biến dạng. Báo giá nhanh

6063 bao bì và vận chuyển ống nhôm

Cân nhắc lựa chọn ống nhôm 6063

 • Ống nhôm có đáp ứng các tiêu chuẩn độ dày và độ thẳng cần thiết không?
 • Độ dày thành có nhất quán trong toàn bộ ống không?
 • Nó có đáp ứng các tiêu chuẩn elip cần thiết không? Báo giá nhanh
 • Chalco cung cấp ống nhôm 6063 với giao hàng nhanh chóng trong 7 ngày. Sản phẩm của chúng tôi được biết đến với chất lượng ổn định và được xuất khẩu trên toàn thế giới, tất cả đều ở giá cả phải chăng.

Cân nhắc lựa chọn ống nhôm 6063

6061 ống nhôm VS 6063 ống nhôm

6061 Ống nhôm có cường độ năng suất và độ cứng cao hơn.

6063 Ống nhôm cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt hơn. Báo giá nhanh

6063 T5 ống nhôm VS 6063 T6 ống nhôm

Ống nhôm 6063 T6 có độ cứng và hiệu suất cơ học cao hơn so với ống nhôm 6063 T5, nhưng nó có thể giòn hơn trong quá trình gia công. Đối với hầu hết các sản phẩm, T5 là đủ.

Ống nhôm 6063 có thể uốn cong được không?

6063 Ống nhôm, do khả năng định hình, tỷ lệ cường độ trên trọng lượng cao và khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, có thể dễ dàng uốn cong thành nhiều hình dạng khác nhau.

Nó là sự lựa chọn ưu tiên cho các ứng dụng kiến trúc và công nghiệp.

Các ứng dụng của ống nhôm 6063

6063 Ống nhôm là một hợp kim cường độ trung bình được sử dụng cho lan can, khung cửa sổ, khung cửa, tấm lợp, khung ký hiệu, phụ kiện, ống tưới, sản phẩm xây dựng, linh kiện điện, tàu, đường ống, thiết bị giải trí, bể chứa, khung xe tải, và nhiều hơn nữa.

Các ứng dụng của ống nhôm 6063

Bạn có loại nhôm bạn cần không?

Chào mừng đến với chúng tôi

 • Liên hệ với chúng tôi để biết giá
 • Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về sản phẩm
 • Liên hệ với chúng tôi để lấy mẫu miễn phí
 • Nhu cầu sản phẩm
 • khoai lang
 • Số điện thoại hoặc WhatsApp
 • E-mail
 • nội dung