fondo de blogs
 1. Başlangıç
 2. > Blog
 3. > Küresel Alüminyum Alaşım Dönüşüm Tablosu

Küresel Alüminyum Alaşım Dönüşüm Tablosu

Güncellenmiş : Feb. 28, 2024

Alüminyum alaşımı, inşaat, otomotiv, havacılık, ambalaj vb. alanlarda yaygın olarak kullanılan bir malzemedir ve alüminyum alaşımı için atama standartları farklı ülke ve bölgelerde değişiklik gösterir, bu da alüminyum alaşımının uygulanmasına, iletişimine ve satın alınmasına belirli zorluklar getirir.

Müşterilerin bu sorunu çözmelerine yardımcı olmak için Chalco, yaygın olarak kullanılan bir uluslararası alüminyum alaşımlı sınıf çapraz referans tablosu derlemiştir. Bu standartlaştırılmış araç, ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde seçmenize yardımcı olabilir.

 parlak alüminyum alaşım sınıfı

Küresel alüminyum alaşım sınıfı çapraz referans tablosu

TR ABD Çin BİRLEŞİK KRALLIK Japonya Fransa Almanya Hindistan Rusya ISO
EN AW-1050A/Al99.5 1050A (L3) A1050 Serisi 19500 A99.5 Serisi
EN AW-1060/
A99.6 Serisi
1060(L2) A1060 Serisi 19600 A6 Serisi A99.6 Serisi
1070 A1070 Serisi 19700 A7 Serisi
EN AW-1070A/
Al99.7
1070Bir A99.7
EN AW-1100/
A99.0CU
1100 (L5-1) 1100/AIN00 A99.0CU
EN AW-1200/
Al99.0
1200 (L5) A1200 Serisi 19000 A0 99
EN AW-1350/
E-Al99.5
1350 A5E Serisi E-Al99.5
EN AW-1370/
E-AI99.7 Serisi
1370 E-Al99.7
1A30(L4-1) AlN30 A99.3 Serisi
EN AW-1050A/
Al99.5
1050 1A50(LB2) 1050(1 milyar) 1050 1050Bir A199.50 A5 Serisi
1A80 Serisi 1080(1A) A1080 Serisi 1080Bir A199.90
EN AW-1080A/
Al99.8(A)
1A80A Serisi 19800 A8 Serisi 99, 8(Bir)
EN AW-1085/
Al99.85
1A85 (LG1) A1085 Serisi 485
EN AW-1090/
A99.90
1A90(LG2) AIN90 Serisi
1A95 Serisi A95 Serisi
1A97(LG4) A199.98R A97 Serisi
1199 1A99 Serisi A199.99R
EN AW-1199/
A99.99
1A999(LG5) AIN99 Serisi A99 Serisi
EN AW-11098/
Al99.98
A85 Serisi
EN AW-1350/
Al99.5(A)
TR ABD Çin BİRLEŞİK KRALLIK Japonya Fransa Almanya Hindistan Rusya ISO
2036 2A01(LY1) A2117 Serisi 2117 AlCu2.5Mg0.5 22500 д18N/1180 AlCu2.5mg
2A02(LY2) Bд17/1170
2A06(LY6) д19/1190
2A80 Serisi 2N01 Serisi
2A10(LY11) B65/1165 Serisi
2A11(LY11) HF15 Serisi A2017 Serisi 2017'LER AlCuMg1 24534 д1/1110 Al Cu4MgSi
2B11(LY8) A2017A Serisi Д1N/1111 AlCu5MgSi(A)
EN AW-2024/
AlCu4Mg1
2124 2A12(LY12) A2024 2024 AlCuMg2 24530 д16/1160 AlCu4MgSi1
2B12(LY9) A2024 д16/1160
EN AW-2014/
AICu4Mg
2014 2A14(LD10) A2014 Serisi AlCuSiMn 24345 AK8/1380 Serisi AlCu4MgSi
EN AW-2019/
AlCu6Mn
2A16(LY16) A2219 Serisi д20/1201 AlCu6Mn
2319 2B16 (LY16-1) ~A2219 ~д20/1201 ~AlCu6Mn
2A17(LY17) 1210
EN AW-2319/
AlCu6Mn(A)
2A20(LY20) A2319 Serisi ~CB-1201
2A21(214) A2018 Serisi
2A70(LD7) A2618 Serisi AK4-1/1141
2A80(LD8) A2NO1 Serisi AK4/1140 Serisi
AK2 2218 2A90(LD9) A2018 Serisi AK2/1120 Serisi
EN AW-2011/
AICu6BiPb
2011 A2011 Sertifikası ~1д/1110 AlCu6BiPb
EN AW-2014/
AlCu4SiMg
2014 42014 24345 AK8/1380 Serisi AlCu4SiMg
EN AW-2014/
AlCu4SiMq(A)
2014A A2014A Serisi AlCu4SiMg(A)
2017 42017 д1/1110 AlCu4MgSi
EN AW-2017A/
AlCu4MgSi(A)
2017A A2017A Serisi 24534 AK21/1120 Serisi AlCu4MgSi(A)
EN AW-2024/
AlCu4Mg1
2024 42024 24530 д16/1160 AlCu4Mg1
EN AW-2124/
AlCu4Mg1(A)
2124 д16n/1161
EN AW-2117/
AlCu2.5mg
2117 A2117 Serisi AlCu2.5mg
EN AW-2214/
AlCu4SiMg(B)
2214 ~AK8/1380
2218 A2218 Serisi
EN AW-2219/
AlCu6Mn
2219(LY19.147) 42219 д20/1201 AlCu6Mn
2618 A2618 Serisi AK4-1/1141
EN AW-2001/
AlCu5.5MgMn
EN AW-2007/
AlCu4PbMgMn
EN AW-2030/
AlCu4PbMg
A2030 Serisi
EN AW-2031/
AlCu2.5NIiMg
22588 AK4/1140 Serisi
EN AW-2618/
AlCu2Mg1.5Ni
A2618 Serisi
TR ABD Çin BİRLEŞİK KRALLIK Japonya Fransa Almanya Hindistan Rusya ISO
EN AW-3003/
AlMn1Cu
3421(LF21) A3003 Serisi AMu/1400 Serisi AlMn1Cu
EN AW-3003/
AlMn1Cu
3003 A3003 Serisi 31000 AMu/1400 Serisi AlMn1Cu
EN AW-3004/
AIMn1Mg1
3004 A3004 Serisi 31500 AMu2/1511 AlMn1Mg1
EN AW-3005/
AlMn1Mg0.5
3o05 A3005 Serisi MM/1403 Serisi AlMn1Mg1.5
EN AW-3103/
AlMn1
3103 A3103 Serisi 31000 AlMn1
EN AW-3105/
AIMn0.5Mg0.5
3105 A3105 Serisi AlMn0.5Mg0.5
EN AW-3017/
AlMg1Cu0.3
EN AW-3102/
AlMn0.2
EN AW-3104/
AlMn1Mg1Cu
A3104 Serisi
EN AW-3207/
AlMn0.6
TR ABD Çin BİRLEŞİK KRALLIK Japonya Fransa Almanya Hindistan Rusya ISO
EN AW-4043A/
AISi5(A)
4A01 (LT1) A4043 Serisi 43000 AlSi5
EN AW-4032/
AISi2.5MgCuNi
4A11 (LD11) A4032 Serisi
EN AW-4343/
AlSi7.5
4A13 (LT13) BA4343 Serisi
EN AW-4047A/
AISi12(A)
4A17 (LT17) A4047 Serisi 46000 AlSi12
EN AW-4004/
AlSi10Mg1.5
4004 BA4004 Serisi
EN AW-4032/
AISi2.5MgCuNi
4032 44032
4043 44043 AlSi5
EN AW-4043A/
AlSi5(A)
40434 AlSi5(A)
4047 A4047 Serisi AlSi12
EN AW-4047A/
AlSi12(A)
4047bir AISi12(A)
EN AW-4006A/
AlSi1Fe
EN AW-4007/
AISi1.5 milyon
EN AW-4014/
AlSi2
EN AW-4015/
AlSi2Mn
EN AW-4045/
AlSi10
44045
EN AW-4046/
AlSi10Mg
EN AW-4104/
AISi10MgBi
A4104 Serisi
TR ABD Çin BİRLEŞİK KRALLIK Japonya Fransa Almanya Hindistan Rusya ISO
EN AW-5052/AlMn2.5 5052 5A02(LF2) NS4 Serisi A5052 Serisi 5052 A1Mg2.5 AMr2/1520 AlMg2.5
EN AW-5154/
AlMn3.5(A)
5A03(LF3) NS5 Serisi A5154 Serisi AMr3/1530 AlMg3.5
~EN AW-5019/
AMAÇMg5
5056 5A05(LF5) NB6 A5056 Serisi A1Mg5 ~AMr5/1550 AlMg5Mn1
5B05 (LF10) A5056 Serisi 55000 AMr5n/1551 AlMg5Cr
5A06 (LF6) AMr6/1560
EN AW-5556A/
AMAÇ:
5456 5A30(LF16, 2103) NG61 Serisi 5556 5957 55380
EN AW-5051A/
AlMg2(B)
5A66 (LT66 (LT66)
EN AW-5005/
AMAÇMg1(B)
5005 A.5005 Serisi 51000-Bir AMr1/1510 AlMg1(B)
EN AW-5019/
AlMg5
5019 AMr5/1550 Serisi
EN AW-5050/
AlMg1.5©
5050 AlMg1.5(C)
EN AW-5052/
AlMg2.5
5052 A5052 Serisi AMr2/1520 AlMg2.5
EN AW-5056A/
AlMg5
5056(LF5-1) A45056 Serisi AMr5/1550 Serisi AlMg5Cr
EN AW-5082/
AlMg4.5
5082 A5082 Serisi
EN AW-5083/
AlMg4.5Mn0.7
5083(LF4) A5083 Serisi 54300 AlMg4.5Mn0.7
EN AW-5086/
AlMg4
5086 45086 AMr4/1540 AlMg4
5154 A5154 Serisi AMr3/1530 AlMg3.5
EN AW-5154A/
AIMg3.5(A)
5154Bir 53000 AlMg3.5(A)
EN AW-5182/
AIMg4.5Mn0.4
5182 A5182 Serisi
EN AW-5183/
AlMg4.5Mn0.7
5183 AlMr4.5
EN AW-5251/
AlMg2
5251 52000 AMr2/1520 AlMg2
EN AW-5356/
AlMgCr(A)
5356 45356 AlMg5Cr(A)
EN AW-5454/
AIMg3Mn
5454 A5454 Serisi AlMg3Mn
~EN AW-5456A/
AlMg5Mn1
5456 ~AMr5/1550 AlMg5Mn1
EN AW-5554/
AlMg3Mn(A)
5554 45554 AlMg3Mn(A)
EN AW-5754/
AMAÇMg3
5754 AMr3/1530 AlMg3
EN AW-5556A/
AlMg5Mn
55380
EN AW-5654/
AlMg3.5Cr
A5654 Serisi
TR ABD Çin BİRLEŞİK KRALLIK Japonya Hindistan Rusya ISO
6A02(LD2) A6165 Serisi AB/1340 Serisi
6B02 (LD2-1) A6151 Serisi
EN AW-6005/AISiMg 6005 AlSiMg
EN AW-6005/AISiMg(A) 6005Bir AlSiMg(A)
EN AW-6082/AISiMgMn 6082 64430 Aд35/1350 AlSiMgMn
EN AW-6181/AISi1Mg0.8 6181 AISi1Mg0.8
EN AW-6351/AlSiMg0.5Mn 6351 AB/1340 Serisi AlSiMg0.5Mn
EN AW-6060/AlMgSi 6060 AlSiMg
EN AW-6061/AlMg1SiCu 6061(LD30) A6061 Serisi 65032 Aд33/1330 AlSi1MgCu
ENAW-6063/AlMg0.7Si 6063(LD31) A6063 Serisi 63400 Aд31/1310 AlMg0.7Si
EN AW-6063A/AlMg0.7Si(A) 6063Bir AlMg0.7Si(A)
EN AW-6101A/E-AlMgSi 6101 A6101 Serisi E-AlMgSi
EN AW-6101A/E-AlMgSi(A) 6101A Serisi E-AlMgSi(A)
EN AW-6102A/E-AIMgSiPb
EN AW-6081/AlSi0.9MgMn
EN AW-6262/AIMg1SiPb AlMg1SiPb
EN AW-6401/Al99.9MgSi
EN AW-6463/AlMg0.7Si(B)
TR ABD Çin BİRLEŞİK KRALLIK Japonya Fransa Almanya Hindistan Rusya ISO
EN AW-7072/
AlZn1
7A01(LB1) A7072 Serisi Aц1
EN AW-7010/
AlZn6MgCu
7A03 (LC3) B94/1950 Serisi
EN AW-7005/
AlZn4.5Mg1.5M
7A05(705) A7N01 Serisi 74530 AдM AlZn4.5Mg1.5Mn
EN AW-7075/
AlZn5.5MgCu
7175 7A09 (LC9) A7075 Serisi 7075 AlZnMgCu1.5 76528 B95/1950 Serisi Azn5.5MgCu
7A10 (LC10)
7A52 (LC52.5210) 1925
EN AW-7003/
AlZn6Mg0.8Zr
7003 (LC12) A7003 Serisi
EN AW-7005/
AlZn4.5Mg1.5M
7005 A7N01 Serisi 74530 Alzn4.5Mg1.5Mn
EN AW-7010/
AlZn6MgCu
7010 Alzn6MgCu
EN AW-7020/
AlZn4.5mg1
7020 ≈1925c AlZn4.5mg1
EN AW-7022/
AlZn5Mg3Cu
7022
EN AW-7050/
AlZn6CuMgZr
7050 47050 Alzn6CuMgzr
EN AW-7075/
AlZn5.5MgCu
7075 A7075 Serisi 76528 B95/1950 Serisi Alzn5.5MgCu
EN AW-7075/
AlZn5.5MgCu
7475 Alzn5.5MgCu(A)
EN AW-7012/
AlZn6Mg2Cu
EN AW-7049A/
AlZn8MgCu
Alzn8MgCu
EN AW-7178/
AlZn7MgCu
Alzn7MgCu
TR ABD Çin BİRLEŞİK KRALLIK Japonya Almanya Hindistan Rusya ISO
EN AW-8011A/AlFe(A) 8011 40800
EN AW-8090/AILi2.5Cu1.5Mg 8090
EN AW-8006/AlFe1.5Mn
EN AW-8014/AlFe1.5Mn0.4
EN AW-8111/AIFeSi(B)
EN AW-8211/AlFeSi(C)
TR ABD Çin BİRLEŞİK KRALLIK Japonya Fransa Almanya Hindistan Rusya ISO
EN AC-42000/
Al Si7Mg
ZAlSi7Mg/
ZL101 Serisi
AC4C (AC4C) G-AlSi7Mg 4450 Aл9 AL-Si7Mg
EN AC-42000/
Al Si7Mg0.3
ZAlSi7Mg4/
ZL101A Serisi
AC4CH 4458 Aл9-1 AL-Si7Mg0.3
EN AC-44100/
Al Si12(b)
413.2 ZAlSi12/
ZL102 Serisi
LM6 Serisi AC3A Serisi A-S12-Y4 G-Al12 4600 Aл2 El-Si12(b)
EN AC-43300/
Al Si9Mg
ZAISi9Mg/
ZL104 Serisi
AC4A Serisi 4535 Aл4 Al-Si9Mg
4300 (El-Si5)
EN AC-45300/
Al Si5Cu1Mg
Al-Si5Cu1Mg
EN AC-42000/
Al Si7Mg
AK7 Serisi Al-Si7Mg
AC34 Serisi 4600-Bir AK12 Serisi Al-Si12Cu1(Fe)
EN AC-47100/
Al S12Cu1(Fe)
413 ZAlSi2Cu2Mg1 AC8A Serisi G-Al12(Cu)
EN AC-45300/
Al Si5Cu1Mg
355.2 ZAlSi5Cu1Mg/
ZL105 Serisi
AC4D (Klima Teknolojisi) 4225 Aл5 Al-Si5Cu1Mg
ZAlSi5Cu1MgA/
ZL105A Serisi
AC4D (Klima Teknolojisi) Aл5-1
EN AC-46600/
Al Si7Cu2
ZAlSi8Cu1MgA/
ZL106 Serisi
Aл32 Al-Si7Cu2
EN AC-45000/
Al Si6Cu4
ZAlSi7Cu4/
ZL107 Serisi
AC2B (AC2B) AK5M Serisi Al-Si6Cu4
EN AC-47100/
Al Si12Cu1(Fe)
ZAlS12Cu2Mg1/
ZL108 Serisi
AlSi12Cu Al-Si12Cu1(Fe)
EN AC-47100/
Al Si12Cu1(Fe)
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1/
ZL109 Serisi
AC8A Serisi 4685 Aл30 Al-Si12CuNiMg
EN AC-48000/
Al Si12CuNiMg
EN AC-46200/
Al Si8Cu3
ZAlSi9Cu2Mg/
ZL111 Serisi
AK9M2 Serisi Al-Si8Cu3
EN AC-46300/
Al Si7Cu3Mg
4320 Al-Si7Cu3Mg
EN AC-45100/
Al Si5Cu3Mg
AC2A Serisi 4223 AK5M2 Serisi Al-Si5Cu3Mg
EN AC-46500/
Al Si9Cu3(Fe)
4520 Al-Si9Cu3(Fe)(Zn)
AK21M2.5H2.5
EN AC-42200/
Al Si7Mg0.6
ZAISi7MgA/
ZL114A Serisi
Al-Si7Mg0.6
EN AC-42100/
Al Si7Mg0.3
ZAISi8MgBe/
ZL116 Serisi
4458 Aл34 Al-Si7Mg0.3
Al-Si5Mg Al-Si5Mg)
EN AC-43000/
Al Si10Mg(a)
Al-Si10Mg Al-Si10Mg
EN AC-21100/
Al Cu4Ti
ZAlCu5Mn/
ZL201 Serisi
Al-Cu4Ti 2280 Aл19 Al-Cu4Ti
ZAlCu4/
ZL203 Serisi
ACA (İngilizce) Aл7
ZAlCu5Ni2CuZr/
ZL208 Serisi
2338
520.2 ZAlMg10 Serisi LM10 Serisi AG11 Serisi G-AlMg10
ZAlMg5Si G-AlMg5Si

Alüminyum alaşım sınıfı belirleme standartları

ANSI/AA (Alüminyum Derneği)

AA, Alüminyum Derneği anlamına gelir ve dünya çapında yaygın olarak tanınan bir alüminyum tanımlama sistemidir. AA öneki ve ardından dört sayısal basamak ile belirtilir.


 • İlk Basamak: Ana Alaşım Bileşenleri/Bileşenleri
 • ikinci ve üçüncü basamaklar: özel alaşım tanımı (sayının önemi yoktur ancak benzersizdir);
 • dördüncü basamak: Döküm (0) veya külçe (1, 2) tanımı.


UNS (Birleşik Numaralandırma Sistemi)

UNS, Birleşik Numaralandırma Sistemi anlamına gelir. Bu sistem Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdir. Metaller ve metal alaşımları için birleşik bir tanımlamadır.

Bu sistemde, metallerin ve metal alaşımlarının adları, tek harfli bir önekten ve ardından bir malzeme bileşimini temsil eden beş rakamdan oluşur. Çoğu durumda, mektup tanımlanan metal ailesini düşündürür.

Alüminyum için, ön ek harfi A'dır – alüminyum için.

ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü)

Uluslararası Standardizasyon Örgütü bu atamayı yarattı ve öncekilerden oldukça farklı.

Adlandırma sistemi, önek olarak Al harflerini ve ardından alaşımın kimyasal bileşimini kullanır.

Bu adlandırma sistemi akademi ve araştırmada faydalıdır, ancak pratik çabalarda nadiren kullanılır.

EN (Avrupa Normu)

EN, Avrupa Normu anlamına gelir. Bu standart genellikle diğerleri arasında Büyük Britanya (GB), Almanya (DIN), Fransa (NF) ve İtalya (UNI) gibi AB ülkelerinde kullanılır.

Biçim, alaşımın dövme (AW) veya döküm (AC) olmasına bağlı olarak EN önekini ve ardından AC veya AW'yi içerir. Son olarak, bunu dört haneli bir kod takip eder.

Alüminyum için bu standardın tanımı, EN AW (dövme alaşımlar) ve AC (dökme alaşımlar) ön ekini ve ardından ilk rakam ana alaşım elementini temsil eden dört rakamı içerir.

DIN (Almanya)

DIN - Deutsches Institut für Normung eV (Alman Standardizasyon Enstitüsü). Bu standart, alüminyum ve alüminyum alaşımlarını adlandırmak için DIN harfini ve ardından kimyasal bileşimi temsil eden alfanümerik bir kod veya şekilleri kullanır.

BS (Büyük Britanya)

BS, İngiliz standardı içindir ve İngiliz Standart Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. Bu standart, alüminyum alaşımını temsil etmek için alfanümerik karakterler kullanır. Alfabe ana alaşım elementini temsil eder ve rakamlar ana alaşım elementinin ağırlık yüzdesini temsil eder.

AFNOR (Fransa)

AFNOR bir Fransız kuruluşudur, Association Française de Normalisation, İngilizce'de Fransız Standardizasyonu anlamına gelir. Alüminyum alaşımları, ilk harf olan A'nın elementin adını belirttiği ve ardından gelen harf ve sayıların alaşım elementlerini ve yüzdelerini belirttiği alfanümerik bir sistem kullanılarak adlandırılır.

UNE (İspanya)

UNE bir İspanyol kuruluşudur, Asociación Española de Normalización, standardizasyon için İspanyol kuruluşu anlamına gelir. Bu sistemde, alaşımlar tek harfli bir önek ve ardından kimyasal bileşimi belirten dört basamaklı bir sayı ile gösterilir.

JIS (Japonya)

JIS, Tokyo'daki Japon Endüstriyel Standartlar Komitesi (JISC) tarafından geliştirilen Japon Endüstri Standardını temsil eder. JIS önekiyle başlayın, ardından bölünmüş alanı temsil eden A harfi ile başlayın ve ardından malzeme bileşimini temsil eden dört rakam ile devam edin.

CSA (Kanada)

CSA, Kanada standartlar birliği anlamına gelir. Alüminyum alaşımlarını adlandırmak için CSA sistemi, alaşımların bileşimini ve sınıfını gösteren alfanümerik kodlar kullanır.

SIS (İsveç)

SIS, İsveç'teki resmi standartlar kuruluşu olan İsveç Standartlar Enstitüsü'nün kısaltmasıdır. Bu sistem, ana alaşım elementini ve bileşimini tanımlayan dört basamaklı bir numaralandırma sistemi kullanarak Alüminyum alaşımlarını adlandırır.

İhtiyacınız olan alüminyuma sahip misiniz?

Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız

 • Teklif bilgisi için bize ulaşın
 • Ürün detayları için bize ulaşın
 • Ücretsiz numune almak için bizimle iletişime geçin
 • Ürün talebi
 • tatlı patates
 • Telefon numarası veya WhatsApp
 • E-posta
 • içerik